Kierunek >> Dolny Śląsk!

Miło nam poinformować, że kolejną miejscowością, którą odwiedzimy na trasie „Dużego Psa”, będzie Wołów w województwie dolnośląskim. Na zaproszenie dyrektor Małgorzaty Gajos odwiedzimy Zespół Szkół Społecznych zarządzany przez Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa Razem”. Już nie możemy się doczekać.

Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa Razem” w 2001 roku założyła grupa mieszkańców powiatu wołowskiego pragnąca wspólnie realizować swoje aspiracje oświatowe. Inicjatywa ta była odpowiedzią na trudną sytuację oświatową na terenie Wołowa i przyległych gmin. Główną ideą przyświecającą twórcom tego przedsięwzięcia, było pragnienie stworzenia szansy dzieciom i młodzieży naszego regionu na uzyskanie takich podstaw wykształcenia, które w przyszłości pozwoliłoby im na realizację swych marzeń i planów życiowych. Grupa ludzi uznała, że jest możliwe stworzenie szkoły, w której dzieci i młodzież będą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania w atmosferze zrozumienia, tolerancji, poszanowania godności i szacunku dla drugiego człowieka. Ideą Stowarzyszenia było również udowodnienie, że w czasach postępujących w społeczeństwie podziałów można i trzeba bezinteresownie pracować dla wspólnego dobra. Przez te lata powołaliśmy do życia przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

Więcej informacji o szkole:  www.sisr.pl

Malowniczo położony nad rzeką Juszką Wołów jest jednym z najstarszych śląskich miast. W źródłach historycznych wzmianka o Wołowie pochodzi z 1157 r., wtedy to Władysław II Wygnaniec zbudował tutaj drewniany zamek, w pobliżu którego powstała osada. Prawa miejskie otrzymał ok. 1285 r.

Dziś Wołów stanowi lokalne centrum administracyjne, jest siedzibą władz miasta i gminy oraz powiatu. Przez miasto przebiega linia kolejowa łącząca Wrocław ze Szczecinem i Kraków z Berlinem, co stanowi znaczący atut gospodarczy. Gospodarka opiera się na przemyśle budowlanym, transporcie, rzemiośle i handlu. Pośród małych i średnich przedsiębiorstw na uwagę zasługują: Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET, dobrze prosperujące firmy rodzinne: Firma Borzyński, Okno-Piast, Kotar czy Terbud. W zasobach miasta i gminy znajdują się także uzbrojone tereny pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe,  a 10-letni okres ulgi podatkowej, jaką proponuje inwestorom miasto jest znaczącym atutem dla potencjalnych inwestorów.

Region należy do najcieplejszych w Polsce, co sprzyja rolnictwu. Na terenie Gminy znajdują się rozległe lasy (stanowią ponad 40% ogólnej powierzchni), łąki, rzeki, stawy rybne. Prosperują również liczne gospodarstwa agroturystyczne oraz łowiska położone malowniczo wśród lasów. Jest tu wiele rzadkich roślin i zwierząt. W trosce o ich ochronę utworzono Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy.

Na uwagę zasługują tereny rekreacyjne oraz szlaki turystyki pieszej i rowerowej, które połączone są w system regionalnych tras turystycznych. Do wcześniejszych szlaków pieszych, niebieskiego (archeologicznego), czarnego i zielonego, po utworzeniu Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”, dołączono szlaki rowerowe biegnące przez Park i tworzące pętlę wokół Wołowa: „Szlak Odry” koloru niebieskiego, „Szlak Odra-Barycz” koloru czerwonego oraz „Leśne Wydmy” koloru zielonego. W 2004 r. przy wsparciu  środków europejskiego programu SAPARD powstał kolejny szlak rowerowy, żółty, „Wołowskie Krajobrazy” o długości 60 km.

Gmina Wołów posiada bardzo dobrze rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne, którego administrowaniem zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie. Do dyspozycji turystów i mieszkańców przeznaczone są nowoczesne obiekty sportowe t.j.: wielofunkcyjna hala sportowa z 9-metrową sztuczną ścianką wspinaczkową oraz kompleks odkrytych basenów z podgrzewaną wodą (basen o wymiarach olimpijskich, basen treningowy, brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi).

Wśród walorów turystycznych należy wymienić przede wszystkim perłę śląskiej architektury – pocysterski zespół pałacowo-klasztorny w Lubiążu. Jest to jeden z największych tego typu obiektów w Europie. W Wołowie natomiast warto zobaczyć wzniesiony w drugiej połowie XV w. Ratusz, a także Zamek Piastowski datowany na 1157 r. w późniejszych latach przebudowywany, którego obecny kształt nadano na początku XX w. Z budowli sakralnych na uwagę zasługują m.in. XVIII-wieczny zespół kościelno-klasztorny p.w. św. Karola Boromeusza i kościół p.w. św. Wawrzyńca, w którym zachowały się zbudowane w 1716 r. przez Adama Caspariniego organy. Właśnie w tym kościele już od kilku lat odbywają się koncerty Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Festiwalu Muzyki Organowej  Cantus Organi.

Więcej na www.wolow.pl/o-wolowie/

 

 

 

 

Komentuj:

Komentuj