Kierunek >> Hel >> Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni

Kolejną szkołą, którą odwiedzimy w ramach projektu „Duży pies nie szczeka”, będzie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni na Helu. Warsztaty z uczniami klas pierwszych w dniach 8-12 lutego 2016 poprowadzą Joanna Pawluśkiewicz, Marta Iwaszkiewicz oraz Robert Pieńkowski. Specjalny warsztat dla nauczycieli przygotował Paweł Najgebauer. Do zobaczenia.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni zostało utworzone w dniu 15 kwietnia 1999 r.  Swoją pracę dydaktyczną  szkoła rozpoczęła 1 września tegoż roku. Początkowo szkoła liczyła 64 uczniów, którzy uczyli się w trzech oddziałach klasy pierwszej. Od początku istnienia szkoły oprócz zajęć obowiązkowych wynikających z ramowego planu nauczania funkcjonowały w niej dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  głównie sportowe i przedmiotowe, w tym nauka dodatkowego  języka obcego. Staraliśmy  się również i nadal staramy kultywować tradycje regionalne poprzez naukę języka kaszubskiego oraz udział naszej młodzieży w konkursach mowy kaszubskiej. 

Więcej informacji o szkole na stronie www.jastgim.szkolnastrona.pl

Komentuj:

Komentuj