O projekcie

Według definicji Rady Europy „mowa nienawiści” to wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu.

Badania i rozmowy z przedstawicielami ośrodków dydaktycznych w różnych rejonach Polski przekonały nas, że szkołom brakuje profesjonalnego programu warsztatów i szkoleń związanych z przeciwdziałaniem tym niepokojącym zjawiskom.

„Hip hop! Hejterom stop!” oraz „Duży pies nie szczeka” to inicjatywy edukacyjne Stowarzyszenia Willa Decjusza, których celem jest zwalczanie dyskryminacji i mowy nienawiści za pomocą improwizacji, muzyki i filmu. Oba projekty zakładają również promocję tolerancji oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i kultury u młodzieży z małych miejscowości na terenie Polski.

Ważnym założeniem obu projektów jest również uruchomienie i wykorzystanie potencjału twórczego młodzieży oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

W ramach projektów realizujemy cykliczne 5-dniowe warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach gimnazjalnych. Od 2014 roku odwiedziliśmy 7 szkół na terenie 5 województw: Zespół Szkół w Ratułowie (woj. małopolskie), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu (woj. zachodniopomorskie), Gimnazjum im. Adama Zamoyskiego w Jadowie (woj. mazowieckie), Zespół Szkół w Szymbarku (woj. małopolskie), Zespół Szkół w Supraślu (woj. podlaskie), Zespół Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie (woj. zachodniopomorskie) oraz Zespół Szkół w Łapszach Niżnych (woj. małopolskie). W 2015 roku rozpoczęliśmy również pracę z nauczycielami i pedagogami.

Warsztaty prowadzą aktorzy improwizatorzy, stand-up’erzy, muzycy oraz filmowcy. Za pomocą autoironii, komizmu, muzyki i filmu próbujemy z młodzieżą z całej Polski ćwiczyć umiejętność wystąpień publicznych bez agresji i „hejtowania”, zwiększamy umiejętności uważnego słuchania, obserwacji, kreatywnego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji oraz przede wszystkim pracy w grupie i konstruktywnego korzystania z jej pozytywnego potencjału.

Dlaczego improwizacja jako narzędzie przeciwko „mowie nienawiści”? Nauka improwizacji pomaga w aktywnym słuchaniu, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, uczy, jak być otwartym na pomysły, szybko reagować, używać wyobraźni, współpracować, używać właściwie swoich emocji, angażować się, a także jak naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje dookoła nas. Wszystkie te umiejętności są niezbędne do właściwego komunikowania się z innymi.

W komedii improwizatorzy uczeni są, jak spontanicznie reagować na nowe pomysły i na sugestie publiczności. Opierają swoje przedstawienia na zaufaniu, na sobie nawzajem. Każdy z nas ma w sobie te umiejętności, ale nie ćwiczymy ich, zapominamy o nich. Nie korzystamy z nich tak, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. Projekty „Hip hop! Hejterom stop!” oraz „Duży pies nie szczeka” są próbą powrotu do tego zapomnianego potencjału: stawiamy na naukę dobrej komunikacji.

Więcej informacji na temat metod pracy warsztatowej można dowiedzieć się z filmowych reportaży ze Szkół, które do tej pory udało nam się odwiedzić.

Zobacz galerię filmów

 

Organizator

Partnerzy

Fundatorzy


TU BYLIŚMY