Organizator

Inicjatorem i organizatorem projektów „Hip hop! Hejterom stop!” oraz „Duży pies nie szczeka” jest Stowarzyszenie Willa Decjusza – organizacja pozarządowa, której siedziba mieści się w renesansowym pałacu na Woli Justowskiej w Krakowie. Stowarzyszenie powstało w 1995 roku, a jego celem jest wspieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej oraz międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna.

U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promocja pluralizmu i tolerancji w życiu publicznym. Stowarzyszenie Willa Decjusza, będąc kontynuatorem idei i działalności fundatora i patrona Justusa Ludwika Decjusza, tworzy forum wymiany myśli oraz przestrzeń poszukiwań wzajemnych inspiracji dla pracy twórczej. W realizacji swych programów współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które dążą do rozwoju żywotnych wartości istniejących w kulturach regionalnych, wspierają procesy integracji europejskiej oraz propagują humanistyczne dziedzictwo cywilizacji europejskiej.

Ważne miejsce w programach Willi zajmują pisarze i tłumacze, ale także dialog społeczny, integracja europejska, ochrona dziedzictwa kulturowego, prawa człowieka. Od dziesięciu lat przyznawane jest tutaj prestiżowe wyróżnienie dla osób i organizacji pozarządowym za ich działalność na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur – Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, który w latach 2002-2003 pełnił funkcję Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka. Tu odbywa się rokrocznie Letnia Szkoła Wyszehradzka – dwutygodniowy cykl szkoleń młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypów, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów.

W Willi Decjusza usłyszeć można było m.in. prezesa PEN International Johna Ralstona Saula, klasyka antropologii Frederika Bartha, niezależnego intelektualistę Paula Bermana, brytyjskich historyków: Timothy’ego Gartona Asha i Normana Daviesa oraz ambasadora Izraela w Polsce – Szewacha Weissa. Od ponad 15 lat organizowane są tu pobyty stypendialne dla młodych literatów oraz tłumaczy z kraju i zagranicy. W Domu Łaskiego – zabytkowej oficynie Willi Decjusza – gościli najwybitniejsi polscy pisarze młodego pokolenia, m.in.: Dorota Masłowska, Michał Witkowski, Ignacy Karpowicz, Mariusz Sieniewicz, Mikołaj Łoziński, Agnieszka Drotkiewicz. Obecnie realizowane są tu dwa programy stypendialne. Pierwszy z nich to Wyszehradzkie Rezydencje Literackie – adresatem są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Drugi to Stypendia Twórcze dla pisarzy niemieckich, tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Willa Decjusza jest dziś wyjątkowym w Krakowie miejscem spotkania i współpracy, świadkiem i uczestnikiem promieniowania europejskiej kultury.

Więcej informacji: www.villa.org.pl.

vdversgif

 


TU BYLIŚMY