Za nami pierwsze warsztaty w Ratułowie!

W dniach 27-29 maja odbyła się pierwsza edycja warsztatów w ramach nowego projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Willa Decjusza z Krakowa pod nazwą „Hip Hop, hejterom stop”. Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie dyskryminacji i mowy nienawiści za pomocą autoironii, komizmu, muzyki i filmu.

W trakcie warsztatów, prowadzonych pod okiem komików, muzyków i filmowców młodzież z Gimnazjum w Ratułowie uczyła się metod improwizacji scenicznej oraz przygotowywała własne skecze, oparte na konstruktywnej krytyce, pozbawionej elementów mowy nienawiści. Bardzo istotnym elementem pracy była część muzyczna, podczas której młodzi ludzie wraz z zaproszonymi Artystami tworzyli własną piosenkę. Efektem pracy dwóch pierwszych edycji jest utwór pt. „Duży pies nie szczeka”.

Młodzież zadecydowała także, że niebawem powstanie specjalny portal internetowy, który będzie służyć prezentacji dokonań młodych ludzi uczestniczących w projekcie oraz promocji tolerancji, równości, wymianie dobrych praktyk i inspiracji, a w efekcie zwalczaniu mowy nienawiści. Podczas każdego dnia warsztatów, uczestnikom towarzyszyła ekipa filmowa rejestrująca wszelkie działania projektowe, które zostaną ukazane w formie filmu dokumentalnego po zakończeniu wszystkich edycji projektu.

 

Doświadczenie i wiedza, jaką młodzież może osiągnąć w czasie warsztatów improwizacji, wzbogaci ich na wiele różnych sposobów. Improwizacja daje młodzieży:

  • wzrost pewności siebie;
  • umiejętność wystąpień publicznych;
  • zwiększone umiejętności aktorskie;
  • zwiększone umiejętności socjalne;
  • nauka „burzy mózgu”;
  • zwiększenie umiejętności słuchania i obserwacji;
  • umiejętność kreatywnego myślenia;
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
  • umiejętność pracy w grupie.

Nauka improwizacji rozwija wszystkie dziedziny, na które nie zawsze zwraca się uwagi w czasie nauki w szkole – w czasie lekcji najczęściej chodzi o pamięciowe opanowanie materiału, dyscyplinę i aktywność w klasie, ale tylko taką akceptowaną przez nauczyciela.

Nauka improwizacji pomaga w nauce aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, uczy, jak być otwartym na pomysły, szybko reagować, używać wyobraźni, współpracować, używać właściwie swoich emocji, angażować się, a także jak naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje dookoła nas. Wszystkie te umiejętności są niezbędne dla właściwego komunikowania się z innymi.

W komedii improwizatorzy uczeni są jak spontanicznie reagować na pomysły, na sugestie publiczności. Opierają swoje przedstawienia na zaufaniu, na sobie nawzajem. Każdy z nas ma w sobie te umiejętności, ale nie ćwiczymy ich, zapominamy o nich. Nie korzystamy z nich tak, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi.

 

Komentuj:

Komentuj