Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli

„Duży Pies nie szczeka” to inicjatywa adresowany nie tylko do uczniów. Doświadczenia wyniesione z realizacji projektu antydyskryminacyjnego w ramach projektu „Hip hop! Hejterom stop” przekonały nas, że warto również przygotować program warsztatów, których celem jest zapoznanie nauczycieli z metodami naszej pracy. Zajęcia warsztatowe z pedagogami zakładają:

  • wprowadzenie w tematykę zwalczania „mowy nienawiści” poprzez autoironię i komizm;
  • wprowadzenie w tematykę improwizacji tetaralnej,
  • zapoznanie uczestników z metodami Violi Spolin – amerykańskiej ekukatorki teatralnej i pokazanie, na czym polegają one w praktyce;
  • przeprowadzenie ćwiczeń pomagających w koncentracji;
  • przeprowadzenie ćwiczeń improwizacyjnych pozwalających na zmniejszenie poziomu stresu.

Autorem koncepcji warsztatowej jest Paweł Najgebauer.

Komentuj:

Komentuj